loading

Почистване на промишлени тръбопроводи и басейни

Почистване на промишлени тръбопроводи и басейни

 

Екипът на ИКОТЕХ ООД, съвместно с партньори извършва почистващи дейности на:

  • Промишлени тръбопроводи
  • Промишлени басейни

от химически отлагания и всякакви флуиди, на дълги подземни трасета.

Етапи по почистване на специфични тръбни трасета:

  • Етап 1 - Обезопасяване на мястото, където ще се водят изкопни дейности, за откриване на тръбното трасе.
  • Етап 2 - Изкопни дейности за откриване на тръбното трасе.
  • Етап 3 - Прорязване на отвор в тръбата, за да може да се използва специализираната техника.
  • Етап 4 - Пускане на вода с високо налягане за разбиване на отлаганията и всмукване на вече отделените частици.
  • Етап 5 - Изсмуканите флуиди биват транспортирани в специални басейни или резервоари.
  • Етап 6 - Отворът в тръбното трасе бива щателно запечатан и проверен.
  • Етап 7 - Направа на обратен насип върхо тръбното трасе

Видео