loading

Улична канализация

Екипът ни съвместно с партньори извърши монтаж на улична канализация гр. Варна.

Предстоят довършителни работи по пътната настилка.