loading

Ремонт на път

Пътният участък над изградената улична канализация бе отремонтиран с полагане на бетонна основа.

Останалата част от участъка бе заравнен с чакъл и трамбован с валяк.