loading

За Нас - Икотех ООД

История

"ИКОТЕХ" ООД е 100% частна компания реализираща своята дейност  във всички браншове на индустрията на Република България повече от 17   години.

ИКОТЕХ ООД предлага на своите клиенти:

Материали за ремонт, поддръжка, изграждане, възстановяване, изолиране, пакетиране, защита и почистване, на световно утвърдени фирми.

Екипът ни има добри   познания в инженеринговата, ремонтна, монтажна и консултантска   дейности. Решаването на технически проблеми съвместно с Ваши екипи   специалисти за нас е предизвикателство.

Избягвайки техническите компромиси, използвайки целият свой  технически потенциал и опит, ние сме уверени, че съвместно с Вас, ще   предвидим и преодолеем по най-рационалния начин проблемите!

Ние Ви   предлагаме компетентни консултации при подбора на продукти и решения при   разработки на нови проекти, съобразени с актуалните действащи нормативи  на Европейския съюз.

Стремежът ни винаги е бил да достигнем   оптимума между цена, качество, срок на изпълнение и доставка! За да увеличим ефективността и да гарантираме добрите резултати от нашата   дейност.

През годините на съвместна дейност с някои от най-големите производствени предприятия в България, сме оставали удовлетворени от отзивите на служители за нашият професионализъм и коректност.

Нашият екип